NGO

Also see: Sayings

Acronym: Non-Governmental Organisation

TakeDown.NET -> “NGO